FÖR FÖRETAG

Vårt erbjudande

Behovet av personal varierar. Det kan vara ett plötsligt och kortvarigt behov eller ett behov att säkra din strategiska kompetensförsörjning på längre sikt. Vi kan hjälpa dig oavsett om ditt behov är på lång eller kort sikt, gäller deltids- eller heltidspersonal, detta tack vare vår erfarenhet, expertis och storlek i branschen.

Hyra in en konsult

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens. I vissa fall för att täcka upp för en tillfällig vakans och i andra fall för att bemanna en funktion eller avdelning på längre sikt. Medarbetaren anställs av Arbetarna och vi tar arbetsgivaransvaret, detta är ett bra alternativ för dig som av någon anledning inte kan eller vågar anställa just nu.

Anställa personal

Är ditt resursbehov mer långsiktigt kan rekrytering vara rätt lösning för er. En rekrytering handlar inte bara om att täcka ett behov. Det är minst lika mycket ett tillfälle att utveckla organisationen och få in ny energi och kompetenser. Våra rekryteringskonsulter är erfarna och ansvarar för hela rekryteringsprocessen fram till att du som kund hittat rätt medarbetare som du vill erbjuda en anställning.

Extrapersonal med kort varsel

Rekryteringsprocessen startar så fort du skickat in en ansökan till ett jobb du är intresserad av. Vi går igenom ansökningarna löpande och är du en av de kandidater som bäst matchar kravprofilen kontaktar vi dig för en kort telefonintervju. Går du vidare i rekryteringsprocessen följer sen en fysisk intervju hos oss, referenstagning och som ett sista steg – en intervju hos företaget som är i behov av kompetensen. Vi guidar dig genom de olika stegen:

Stäng meny
×